Fotoklub Ostrava v r. 2024

Zahájení letošního roku se neslo ve znamení nejvýraznějších změn za dlouhé, nebo spíše celé období existence fotoklubu.

Poté co v lednu odstoupil po 17 letech předseda fotoklubu František Havlíček, na přelomu února a března vystoupili z fotoklubu postupně: Dalibor Bednář, Martin Smékal, Ladislav Vavřík a Vladislav Jasiok. Počet členů se tímto zmenšil na 11. Třebaže je to poměrně značné oslabení, zbývající členové se po volbě nové předsedkyně, jíž se stala Iveta Mutinová, dívají s optimismem do budoucnosti; vždyť blížící se 40. výročí fotoklubu je velkou výzvou. I nadále zůstáváme účastníky Moravsko-Slezského mapového okruhu, i nadále budeme pokračovat v činnosti, která nám přináší radost.

František Havlíček

Březen 2024