Moravskoslezský Mapový Okruh 2016

Vážení fotografičtí přátelé.

Není to tak dávno, co jsem psal úvodník a opět sedám, abych napsal, tentokrát nějaké závěrečné slovo.

Fotoklub Ostrava byl pořadatelem MSMO již podruhé; v roce 2006-2007 to byl 6. a nyní 14. ročník.

Nejprve bych rád poděkoval všem zúčastněným fotoklubům, jejich mapovým referentům a v neposlední řadě i jednotlivým členům. Podle toho kolik jednotlivých fotoklubů se již vystřídalo v MSMO je vidět, že ne každý fotoklub „vydrží“ několikaletou účast. Nevím, zda je to odrazem něčeho, nebo prostě jen běžný jev jako v životě; vše prostě vzniká a zaniká. Nicméně je potěšující vidět, že některé fotokluby jsou v MSMO stálicí.

Věřím, že nad hodnocením kolekcí fotografií jste všichni strávili příjemné, někdy více, někdy méně emoční chvíle. Věřím také, že si snad každý, fotografií jsme viděli kolem dvou stovek, našel „tu svoji“, a dal ji nejvíce bodů.

Co si přát více; spíše co přát dalším pořadatelům. Určitě větší zodpovědnost všech v přeposílání map; ale to asi patří na jiné fórum.

Je vidět, že si Moravskoslezský mapový okruh našel, díky Vám všem, svoje místo mezi jinými okruhy a bylo by velká škoda, kdyby to v budoucnosti bylo jinak.

A úplně na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na zpracování výsledků, výtvarné a grafické podobě, tisku a všeho dění kolem pořadatelství MSMO.

František Havlíček, předs. Fk Ostrava
Ostrava 16. 5. 2016