O Klubu

Fotoklub Ostrava v roce 2009

Pár slov o historii Fotoklubu Ostrava

Píše se rok 1983 a v Domě kultury OKD v Ostravě Porubě se poprvé setkávají zájemci o rozšíření svých znalostí o fotografování; otevírá se dvouletá Škola výtvarné fotografie.

Z mnoha účastníků Školy výtvarné fotografie se stávají kamarádi, a po skončení mají zájem se nadále setkávat; to už je jen krůček k založení Fotoklubu při Domě kultury OKD v říjnu 1985. Již v následujícím roce pořádáme 1. Setkání fotografů.  Akce brzy získala velkou oblibu; návštěvnost, 600 až 800 lidí byla běžná. Hostem každého byl většinou některý celostátně známý fotograf. Je těžké si vzpomenout na všechny, aniž bychom na některého zapomněli. Nakonec jsme těch „Setkání“, vždy na jaře a na podzim, uspořádali 50. Ale vše jednou končí…

V devadesátých letech dochází k ukončení spolupráce s Domem kultury OKD a název se mění na Fotoklub Ostrava.

Přichází noví zájemci, někteří jen na krátko, jiní zůstávají, ale činnost fotoklubu neustává. Po celou existenci fotoklubu je hlavním cílem fotografovat a následně svou tvorbu představit veřejnosti na výstavě, a to se myslím daří. Jako fotoklub, nebo jednotliví členové vystavujeme na různých místech nejen v regionu, ale po celé republice, i v zahraničí. Fotoklub se zúčastňuje také různých soutěží, např. bienále Interfotoklub Vsetín, kde jsme získali dvakrát Zlatou medaili; oceněni byli i někteří členové v jednotlivcích. Jsme dlouholetí účastníci „Moravskoslezského mapového okruhu“, kdy vybraná kolekce fotografií putuje po jednotlivých klubech, je hodnocena a na závěr je vyhlášen vítěz za přítomnosti zástupců všech klubů. Taková konfrontace s prací druhých je přínosem pro všechny zúčastněné. Kromě toho společně navštěvujeme fotografické výstavy kolegů; setkáváme se s nimi i při různých příležitostech. Dlouhodobě udržujeme kamarádské styky s Fotoklubem Znojmo. Každoročně na jaře vyjíždíme na společný víkend; se střídavým pořadatelstvím.

Již po několikáté vydáváme ke každému pětiletému výročí trvání fotoklubu „almanach“ s fotografiemi z tvorby jednotlivých členů.

V současnosti je ve Fotoklubu Ostrava, který je registrován jako „zapsaný spolek“, 14 členů; mnoho z nich již od založení fotoklubu. Z toho je vidět, že zájem o členství je trvalý, a přestože to na takové město není mnoho, o to více se známe.

Myslím, že lidé, které spojuje společný zájem mají alespoň niternou potřebu spojovat se do různých „klubů“, a nemusí to nutně být jen fotografických. Členství přináší všem možnost bezprostředního kontaktu s lidmi „posedlými“ stejným koníčkem, jenž hraje v životě mnohých svou nezastupitelnou roli.

František Havlíček,

předseda Fotoklubu Ostrava

Prosinec 2023