Aktuality  
Mapový okruh
O Klubu
Stanovy
Členové
Fotoknihy
Kontakt
Výstavní prostory

 

 

     O klubu
 

Fotoklub Ostrava v roce 2009

Historie Fotoklubu Ostrava sahá do roku 1983, kdy byl při Domě kultury OKD v Ostravě - Porubě zahájen dvouletý kurz fotografie. V kurzu se probírala teorie fotografie i praktická cvičení a zároveň se uskutečňovaly návštěvy fotografických výstav, organizovaly společné fotoplenéry a zájezdy. Absolventi měli potřebu se scházet i po ukončení tohoto kurzu, a proto dne 24. 9. 1985 založili Fotoklub DK OKD, později přejmenovaný do dnešní podoby na Fotoklub Ostrava. Činnost klubu byla od samého počátku bohatá: pořádaly se fotosoutěže, výstavy apod. Členové z vlastní iniciativy zbudovali v DK OKD výstavní síň. V roce 2001 byl Fotoklub Ostrava zaregistrován Ministerstvem vnitra jako občanské sdružení. Charakterem činnosti Fotoklubu Ostrava je zájmová činnost v oblasti fotografie, fotografické tvorby členů, příznivců a přátel fotografie formou prezentace fotografické tvorby. 
Fotoklub Ostrava se stal významným organizátorem fotografického hnutí na Ostravsku, zejména pravidelným pořádáním setkání fotografů v Domě kultury města Ostravy, která probíhají 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. 47.setkání probíhá v době konání této výstavy v sobotu 18.dubna. Součástí je burza fotografických přístrojů a příslušenství, prodej literatury a všeho, co s fotografií souvisí, fotosoutěž „na šňůře“, výstavy studentů fotografických škol v Ostravě a hostujících fotoklubů i významných osobností české fotografie. Mezi jinými jmenujme alespoň některé z hostů poslední doby: Jindřicha Štreita, Agela Božace, Františka Krasla, Gábiny Fárové, Hany Rysové, Roberta Vana, Petra Zhoře, Garika Avanesiana, Viktora Koláře, Františka Dostála, Rostislava Košťála, Gustava Aulehly a mnoha dalších. Besedy jsou vždy hojně navštěvovány a diskuze jsou velmi zajímavé a poučné. Svědčí především o neutuchajícím zájmu o fotografii a o tom, že ostravské fotosetkání je opravdu prostředím pro setkávání lidí se společným zájmem. Pravidelně se akcí účastní 600 – 800 účastníků. 
Členové Fotoklubu Ostrava se od roku 2002 zúčastňují Moravskoslezského mapového okruhu, tedy soutěžní přehlídky celkem 15 fotoklubů Moravy a Slezska. Dále se Fotoklub Ostrava tradičně účastní Fotofestivalu v Moravské Třebové.
Dnes je v klubu registrováno 23 členů a několik zájemců a příznivců fotoklubu. Mnozí z nich vystavují své fotografie samostatně na různých místech v ČR i v zahraničí. Někteří členové se i jinak aktivně zapojují do kulturního dění na Ostravsku, zmiňme kurátorství a provozování Galerie 7 a Galerie život, ale také kultovní místo všech fotografů Kamrlík fotografie, kde naleznete vše, co se k fotografii váže.
Více informací získáte na www.fotoklubostrava.cz .

Připravil: Dalibor Bednář 
Ostrava, duben 2009